top of page
Learn the art of sensitive touch, the finesse of deep listening, and the proficiency to read bodies and energy fields

Craniosacral utdanning

Bli med oss ​​og begi deg ut på en transformerende reise. Oppdag de dype forbindelsene mellom naturens rytmer og den menneskelige kroppen, og omfavne en helhetlig tilnærming til helbredelse som ærer enheten av sinn, kropp og sjel.
REGISTER HERE

Bli med oss ​​og utforsk den transformative verdenen av craniosacral terapi gjennom vårt omfattende opplæringsprogram. Forankret i det banebrytende arbeidet til visjonærer som William Sutherland, Hugh Milne og John E. Upledger, tilbyr vårt program en dypdykkende opplevelse i denne milde, men likevel dype helhetlige helbredelsesmetoden.

I hjertet av craniosacral terapi ligger en grunnleggende forståelsen av at inni hver av oss lever en naturlig rytme, en subtil pulsering kjent som craniosacral rytmen. Denne rytmen er ikke bare en fysiologisk forekomst; det er naturen som uttrykker seg innenfor den menneskelige kroppen og kobler oss til den universelle strømmen av energi og livskraft. Disse rytmene og enegistrøningene er det sjamaner og healere har sense og jobbet med i tusenvis av år.

 

Fra et helhetlig perspektiv går craniosacralt arbeid utover grensene for konvensjonelle helbredelsesmetoder og dykker ned i sammenhengen mellom sinn, kropp og sjel. Praktiserende oppfatter craniosacral rytmen som en manifestasjon av kroppens iboende intelligens, som orkestrerer dens helbredende og balanserende prosesser på flere nivåer.

Sentralt i denne praksisen er konseptet om nærvær - et dypt, stemt nærvær dyrket av både utøveren og klienten. Gjennom forsiktig berøring og dyp lytting, stemmer utøvere seg inn på de subtile bevegelsene og mønstrene innenfor det craniosacrale systemet, med sikte på å oppdage og adressere ubalanser som kan manifestere seg som fysiske symptomer eller emosjonelle spenninger.

Craniosacralt arbeid er mer enn bare en teknikk - det er en hellig dans, en harmonisk dialog mellom de fysiske, emosjonelle og åndelige sfærene. Vårt studieprogram vektlegger betydningen av å fremme denne dype forbindelsen og stemningen, og gir utøvere redskapene og kraften til å bistå i helbredelse som strekker seg utover den fysiske kroppen.

Når individer slipper lagrede spenninger og traumer, våkner de til en dypere følelse av selvbevissthet og indre harmoni.

Vårt program er designet som en reise mot egen helbredelse, hamoni og autentisitet, og for å gi utøvere kraften til å guide klienter på en helhetlig reise med åndelig vekst og helbredelse, berike livene og fremme en dyp følelse av velvære.

 

Bli med oss ​​og begi deg ut på en transformasjonsreise inn i dybder av craniosacral terapi.

Oppdag de dype forbindelsene mellom naturens rytmer og den menneskelige kroppen, og omfavne en helhetlig tilnærming til helbredelse som ærer enheten av sinn, kropp og sjel.

The journey

Embark on a comprehensive two-year  long journey with us into the realm of craniosacral work, the program is meticulously structured across nine modules, each spanning four days.

This program transcends mere instruction; it is a meticulously curated exploration designed to facilitate a profound and authentic self-discovery. 

About the work?

The education is based on  traditions that stretches back many thousands of years. We find traces of this type of work in ancient traditions all over the globe.

At the beginning of the 20th century, the modality was assembled into a modern holistic system by the bioenergetic genius and visionary William Garner Sutherland. 

The art of listening

In craniosacral work, we listen deeply to the rhythms of the soul, move energy and spirit, make small adjustments in the bone structure. We work directly with the cerebrospinal fluid, central nervous system, membranes, muscles and connective tissue, and interact with the body's own intelligence, with the intention of personal growth, to bring body, mind and soul back to health and balance.

About the Study Program

The craniosacral training is designed as a profound and comprehensive healing process with the aim for you to discover the most authentic version of yourself throughout the journey.

Throughout the program, you'll be provided with timeless tools rooted in ancient holistic healing traditions, confirmed by modern understanding and research on human functionality. You'll have space for support and guidance from knowledgeable individuals who have walked the path before you, enabling you to progress in your development and learn how to live in harmony with yourself and your surroundings in today's society, connected to nature's rhythm and the Earth's pulse, in touch with your soul's highest potential.

The program is modular, consisting of 8 modules over 4 days each, spanning 2 years, designed so you can study at your own pace.

We offer two different study paths:

 1. Professional Path: For those who are or wish to become therapists, participating not only for their own personal development but as part of professional education or to acquire tools for their existing therapeutic practice.

 2. Personal Path: For those primarily participating in the study program for their own personal development. For these individuals, there's more flexibility and fewer requirements for activity between sessions, and no exams.

At our academy, we have a shamanistic foundational philosophy where connection with inner and outer nature is fundamental. Throughout the program, you'll learn craniosacral techniques, shamanistic practices and philosophy, sensitive touch, the art of listening, reading people's bodies, energy fields, and psyche. Additionally, we work on developing resilience, finding inner strength, joy, silence, and deep peace through touch, meditation practices, breathwork, yoga, and other methods that connect with your soul's highest potential.

Modules

1


Conscious touch

Basic Craniosacral Techniques

Find Your Point of Balance

Craniosacral Anatomy

 

Craniosacral Balancing

 

Philosophy and Understanding

 

Learning How to Tune In

 

Meditation and Breathwork

2

Biodynamics

Still Point and Fulcrum

Rhythms and Frequencies

 

Energy Anatomy

 

The Art of Listening

 

Inner Ear Work

 

Learning How to Read the Client

Expanded States of Consciousness

3

Unwinding

Somatic Trauma Work

Activation of the Body's

Intelligence

 

Body-Mind Connection

 

Four-Handed Work

 

Shamanic Approach

 

Working with Elements of Nature

4

Shamanic heart

Empathic Understanding

Learning to See from the Heart

 

Ways to Touch the Heart

 

Chakra Work

 

Shamanic Heart Constellation

 

Ceremonial Work

5

Fundamental Work

Pelvic, Hip, and Leg Techniques

The Art of Grounding

 

Building a Strong Foundation

 

Expanded Perception

 

Relational Work

 

Shamanic Cord Cutting

 

Meridians, Organs, and Glands

6

Column Work

Core Link Work

Finding Your Column

 

Neck and Spine Techniques

 

Atlas and Axis Techniques

 

Whiplash Work

 

Unwinding of Jaw and Neck

 

Inner and Outer Mythology

7

The Visionary eye

Facial Bones and Sphenoid

Balancing the Inner Eye

 

Regression Work

 

Integration and Understanding of

Perception

 

Interpretation of Clairvoyance

 

Becoming a Neutral Channel

 

Inner Knowing

8

Authentic Expression

Finding One's True Expression

Deepening Development of

 

Intuitive Channels

 

Reading the Client

 

Spiritual Guidance

 

Vaajma Coaching

 

Integration Work

Practical information ( terms & conditions)

All modules include a balanced blend of theory, encompassing anatomy and philosophy, demonstrations, individual and group exercises and practices.

Each morning begins with meditation practices and circle sharing before transitioning to theoretical teachings or practical exercises.

Start of Cohort 2: September 19, 2024

Teaching Schedule:

 • Thursdays: 10:00 AM - 5:00 PM

 • Fridays, Saturdays, and Sundays: 10:00 AM - 7:00 PM  (Exept module 4 that is in nature)

 

Dates:

 • Module 1: September 19-22, 2024

 • Module 2: October 24-27, 2024

 • Module 3: March 6-9, 2025

 • Module 4: May 1-4, 2025

 • Module 5: September 11-14, 2025

 • Module 6: October 23-26, 2025

 • Module 7: March 5-8, 2026

 • Module 8: April 30 - May 3, 2026

Note: All students who have completed at least 4 modules can apply to be assistants in modules they have attended, learning the art of holding sacred space for others' processes.

During each module, you will learn a specific number of therapeutic techniques. Together, we engage in processes during the module, and you will be introduced to new meditations, simple yoga asanas, and other exercises that you can use in your own practice or to support clients' processes. Each module also focuses on the development of a new intuitive channel. Additionally, there will be a self-development task and group task during the module.

Total of 320 teaching hours divided into 8 Modules.

+ 160 hours of self-study for those following the professional path (20h between each module).

 

Total of 480 hours over 2 years.

 

Language:

Instructions in Norwegian and English.

Required reading materials only in English.

However, for each module, you will receive a study compendium in Norwegian with excerpts from the reading materials and techniques covered in the module.

 

Mandatory Reading Books:

Heart of Listening Vol. 1 and 2 by Hugh Milne

 

Optional Reading Books:

"Craniosacral Chi Kung: Integrating Body and Emotion in the Cosmic Flow" by Mantak Chia and Joyce Thom.

"BodyMind" by Ken Dychtwald.

 

How many students?

Maximum 22 students per cohort.

During each module, there will be at least 1 assistant teacher per 5 students to ensure good follow-up and quality of teaching.

 

Practice and Exercises:

Practice sessions will be arranged at our academy where students can practice and review techniques together.

After the 2nd module, you will have enough tools to start practicing on clients privately.

 

Otherwise, students practice and study at their own pace between modules.

It is recommended to allocate a few hours each week for practice, studies, and other exercises.

 

Networking:

As a student with us, you gain access to a network of students, experienced therapists, and healers who support and encourage you along the way.

A closed Facebook group for the student cohort will be created, where you can share professional information, your experiences, and processes with fellow students. Together, we are strong!

Do you need to take an exam?

No. We offer two different educational paths:

Personal Path:

For those pursuing education primarily for personal development. There is no need to practice on clients between sessions, and there is no exam. Only 8 modules.

 

Professional Path:

You don't need to decide on the professional path until the second year of your studies. Many find that the knowledge and methods they learn during their studies can easily be integrated into other types of work and different parts of life. If you choose the professional path, there are requirements for client practice and submission of a specialization task before the exam. The specialization task consists of at least 6 sessions with the same client, documenting the process and your and the client's development.

 

Exam:

Individual exam when you are ready after completing 8 modules.

Exam costs are 2500 NOK and include a theoretical home exam.

 

Once you pass the theoretical exam, we will arrange a practical exam where you will work on a client with a teacher present or directly with the teacher for evaluation of your professional level.

To qualify for the exam, you must have received at least 10 craniosacral treatments outside study gatherings from a teacher or a craniosacral practitioner approved by us. Also, you need to have submitted at least 50 client forms.

 

What if you miss a module?

If you miss a module due to illness or circumstances beyond your control, you can, by arrangement, make it up later, either at the next opportunity at your study location or at other locations where we conduct the education.

 

Diploma:

After completing all 8 modules, you'll receive a course certificate for all 8 modules. Upon completion and passing of the exam, you'll receive a diploma showing that you are an approved craniosacral therapist from the Eana Academy. After completing the exams and 12 modules, and assisting in at least 5 different modules, you'll earn the title of Vaajma Master Practitioner, and your profile can be listed as a recommended therapist on our website.

Can I work as a certified therapist after the exam?

Craniosacral therapy is not publicly accredited. As a student, you can apply for membership with NLH, which is a professional organization that accredits therapists. Our study plan meets the accreditation requirements.

If you wish to become an accredited therapist in the Brønnøysund Register, in addition to passing our exams, you need to complete VEKS courses and Anatomy/Physiology/Pathology. We do not offer these studies, but they can be taken as online courses at, for example, Tunsberg Medical School (tunmed.no) or NLH.

Registration:

The registration deadline is 4 weeks before the start of each year.

The program has been fully subscribed in recent years, so it's wise to register well before the deadline. Upon registration, you'll receive an invoice that must be paid within 7 days to secure your spot.

Registration is financially binding. Once you've registered for the education, you're committed financially, similar to purchasing any product or service. If you become ill and cannot complete the studies, you'll need to provide a medical certificate stating that you're not fit to complete the studies within the next 3 years to cancel the contract. If you have chronic illnesses or other health conditions that could make it difficult to complete the studies if they worsen, you're obligated to inform us so we can take it into account.

Feel free to contact us for an assessment conversation before registration if needed.

 

Cancellation and Postponement:

Vaajma Academy reserves the right to cancel or postpone the study if there aren't at least 12 enrolled students 3 weeks before the start. In case of cancellation, the full amount paid will be refunded.

In the event of a 6-month postponement due to circumstances beyond our control such as Covid-19 restrictions, the study fee will not be refunded but transferred to the new start date.

Vaajma Academy reserves the right to postpone or change the dates of study weekends before or during the course if circumstances beyond our control affect the modules' implementation.

Payment:

Choose between paying the full amount before the start or partial payment.

Option 1: Payment of the entire amount upon registration. You'll receive an invoice for the entire amount to be paid within 14 days after registration.

Total: NOK 54000,-

 

Option 2: NOK 4,000 non-refundable registration fee upon registration. Then NOK 2,500,- per month over 22 months.

Total: NOK 59,000,-

All modules except Module 4 will be held in  Oslo except  module 4 that is an retreat module and will take place at a retreat location in natural surroundings where students will stay together for 4 days. Additional travel, accommodation, and food expenses will be incurred for Module 4. 

 

 

If you have any questions about the education or want to book an online conversation regarding the education, please contact Kjetil at +47 979 45 223 or email: kjetil@vaajma.no.

Registration 

Please fill out the form to register for the study program

Thanks for submitting! Check you email for a welcome letter. You will get an email with invoice within a few days.