top of page

Om Vaajma

Vaajma Academy was founded by Daniell Broche and Kjetil Kvalvik. 

We offer educational programs, workshops, and mentorship programs that are transformative and developmental for individuals seeking spiritual growth and personal development. With more than 30 years of experience together and tens of thousands of hours of courses and treatments, we have become one of the leading institutions in our field in the Nordic region. 

Our main programs is our craniosacral education and our Shamanic Heart path program;  Way of the White Reindeer.

The craniosacral education spans over 2 years and aims to educate therapists who not only achieve certification but also find their inner essens and become the most authentic version of themselves on their journey.

The Way of the White Reindeer program is an 18-month study program that provides a thorough introduction to shamanic work and gives participants the opportunity to transform their lives using ancient and proven tools.

 

We base our methods and tools on a solid foundation of both ancient, reliable traditions, and modern science like quantum physics. As guides and facilitators of these sacred spaces created in our programs, we emphasize safety, clear boundaries, and room for personal experiences and interpersonal connections with authentic personal growth as the goal.

We belive that changes starts from within. 

Join one of our programs and become part of a growing community of authentic and inspiring individuals who support and cherish each other's inner growth.

 Dine Guider Kjetil og Daniella, voktere og ambassadører for gammel visdom, og broer mellom fortid og nåtid. Fast forankret i

Ved Vaajma Academy står vi som voktere av gammel visdom, som fremmer en dyp forbindelse med naturen som veileder oss mot bærekraftig levevis og transformerende endring.

Forankret i den ancestrale arven til den samiske kulturen, strekker vår misjon seg utover bevarelse - det handler om å omfavne en regenerativ livsstil og nære dype forbindelser med de naturlige elementene.

I over to tiår har vår reise handlet om å veilede enkeltpersoner på transformative stier. I en verden som stadig utvikler seg, tjener vi som mellomledd mellom tidløs visdom og utfordringene i moderne livet.

Vår lidenskap ligger i å fremme varig endring, holde rom for utforskning, vekst og samfunn med oss selv og den naturlige verden. Vi veve sammen trådene fra gamle læresetninger med moderne forståelse og former en lysere fremtid gjennom vår dype bånd med naturen.

Vårt engasjement strekker seg til å dyrke en bærekraftig livsstil, ikke bare for oss selv, men for velværet til våre samfunn og arven vi etterlater for kommende generasjoner.

Vaajma Academy er mer enn en institusjon; det er et tilfluktssted der naturens visdom fletter seg sammen med menneskelig potensial, der en regenerativ livsstil ikke bare er et valg, men en måte å være på.

bottom of page